AppleMark

STORE DYR. CHARLOTTE INUK

by Gittan Sarah Pedersen

Mange temaer anslås i denne bog af Charlotte Inuk, hvor karaktergalleriet er ligeligt fordelt mellem dyr, mennesker, dyr i mennesker og de blandede køn i det enkelte menneske.
Her er kærlighedsbeskrivelser så sanselige, at vinger stryges frem på ryggen af den elskede og fri-sætter denne. Der er rummelighed og tilgivende forståelse over for de elskedes behov for at vokse i egne rum, samt et generelt skarpt øje for mellemmenneskelige relationer, magtkampe og kønslige spil. Men der er også dyreetik, eller nærmere manglen på samme indenfor kødindustrien. Hvordan behandler mennesket dyret, når det således blot er reduceret til et produktionsdyr? Det er de etiske dilemmaer, som bogen kredser om, uden dermed at forfalde til en dyreaktivists dagbog.
Den ulige kønsfordeling mellem de studerende hvor hovedparten er piger, og så den almene undren over, hvor alle disse piger dog siden hen bliver af, når de fleste undervisere er mænd, bliver påpeget, samt de  utilpassedes ’anderledeshed’. De, der opfattes som svage, når de stiller spørgsmål og bukker under for det vedtagnes kliniske snit, der skærer virkeligheden op i pæne ordentlige kødstykker og normal opførsel. Som her i fortællingen, hvor man er en svag afartet art, når man ’rammes’ af, at dyr lider.

Fortællingens jeg-person, den specialeskrivende kvinde/dyr/barn ved Landbohøjskolen er selv det afartede menneske, som hun får det at vide fra flere kanter. Hun besidder tillige den evne at kunne se dyr af alle arter træde frem i mennesker på hendes vej. Og her er det ikke kun de mere gængse arters karaktertræk, som vi alle til tider tillægger en person at være i besiddelse af. Såsom ’snu som en ræv’, ’vejrende som en hind’, ’stolt som en løve’ – you name it. Nej, hun ser: Vortesvin, varaner, lappedykkere, kamæleoner, kondorer, sneharer og mangustre og mange flere. I det hele taget er det et ganske imponerende opbud af dyr, hende Inuk har styr på. 

Bogen veksler mellem det skarpt teoretiske stof fra dyrlægestudiet, som vores jeg-fortæller er ved at tilegne sig, og så den yderst sanselige beskrivelse af et Københavnsk forår og sommer. Dette sammenblandes, med afstikkere til barndomslandet og ungdommens dannelsesrejser og møder, og for vores øjne formes jeg-personens uskyld.
Som et smukt minde fra barndomslandet (s.58), der fint forlener et før og nu med en kønslig krølle, ved at beskrive hovedpersonen i sit badekar med de duvende hår på benene. Rejsende sig så smukt i vandet som små tynde vandstrå, dengang sådan noget endnu ikke var lært hende, at disse skulle fjernes.

Da jeg som læser først fandt hende dér, på bænken i studiet af de store dyr med genskrift af en hestehovs latinske udtryk, samt de procentvise opdelinger for hvordan en hest benytter sin tid, tænkte jeg først årh nej. Men ganske hurtigt sneg humoren sig ind på bogens sider. Den tager brodden af de teoretiske afsnit. Sammenblandet med Inuks evne til på skarp, men samtidig tolerant og kærlig måde at spidde mennesket når det tager sig allermest latterligt og hyklerisk ud.
Her er levet kærlighedstab og erkendelse. Dybe venskaber i mange farver og benævnt ved mange dyrearter. Der er forsøg på at finde sin retning i livet og til tider ikke at kunne finde den. Den vej, man troede var den rigtige for én. Og opdage at man nogle gange må miste sig selv en smule – og også lidt mere end man har lyst til. I mødet med den anden.
Kompositorisk arbejder teksten sig langt udefra i brede penselstrøg. Ind mod et epicentrum i en snørklet stil, fra at favne bredt både geografisk og tidsligt i store koncentriske cirkler om det levede liv, der har ført jeg-personen herhen.  Undervejs bliver sproget klarere, og afsnittene bliver mere koncentrerede, som de kommer tættere på, at vores jeg-person møder sig selv, i mødet med et Du, som ikke her skal røbes hvem er.

Kan blot sige, at jeg nu efter denne fremragende bog glæder mig til at læse Charlotte Inuks forrige bog Sultekunstnerinde.  Og så for øvrigt overvejer at blive fuldtidsvegetar.

Store dyr.
by Charotte Inuk
published by Tiderne Skifter in Danish